INMEX Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN – WEBINAR

24/05/2021

MTA Vietnam được xem là một nền tảng uy tín dành cho ngành sản xuất- chế tạo, không chỉ mang đến các sản phẩm nổi bật, công nghệ hiện đại từ các nhà trưng bày hàng đầu, MTA Vietnam còn được xem là điểm hẹn để chia sẻ kiến thức cập nhật về ngành, các chuyên gia sẽ mang đến các thông tin mới nhất về tình hình chung của nền kinh tế, các vấn đề nan giải mà ngành đang gặp phải, các giải pháp để tăng gia sản xuất thông qua các biện pháp mới, mô hình cải tiến hiện đại và tân tiến hơn, từ đó giúp cho ngành ngày một phát triển, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài và giữ được ví thế hang đầu của mình.

Thông qua chuỗi hội thảo trực tuyến sắp tới, MTA Vietnam hy vọng sẽ tiếp tục là một nền tảng đáng tin cây cho những ai đang hoạt động trong ngành sản xuất – chế tạo, tiếp tục trau dồi, học hỏi và tìm đến cho các kiến thức bổ ích về ngành

Bên dưới là thời gian diễn ra các hội thảo trực tuyến của MTA Vietnam 2021, đừng bỏ lỡ các thảo luận sôi nổi cùng với các chuyên gia hàng đầu trong ngành!

WEBINAR NGÀNH SẢN XUẤT – CHẾ TẠO VIỆT NAM:
MỞ ĐƯỜNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI SAU ĐẠI DỊCH
Xem bản thu hình ở đây
11/05/2021, 14:00 – 16:00
ZOOM
WEBINAR @BystronicVietnam30/06/2021, 14:00 – 16:00
ZOOM
TAITRA TECHTALK @MTA VIETNAM
Là cầu nối kinh doanh cho Việt Nam và Đài Loan trong những năm qua,
lần này TAITRA sẽ lại một lần nữa mang đến các nhà cung cấp nỗi bật đến từ Đài Loan
07/07/2021, 14:00 – 16:00
ZOOM
Share this post

You may be interested in

10/05/2022
Hơn 236 triệu tấn hàng hóa qua cảng biển trong 4 tháng
Thông tin từ Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, 4 tháng đầu năm 2022, tổng khối...
10/05/2022
Hà Tĩnh có nhiều nỗ lực trong thu hút đầu tư, phát triển hệ thống cảng biển
Đánh giá cao những nỗ lực của Hà Tĩnh trong thu hút đầu tư, phát triển hệ...
10/05/2022
Ngành vận tải biển mơ tiếp một năm lãi lớn
Các doanh nghiệp vận tải biển dự kiến có thêm một năm lợi nhuận cao với...
10/05/2022
Thêm 10 bến cảng biển mới thuộc các cảng biển Việt Nam
Bộ Giao thông Vận tải vừa có Quyết định số 552/QĐ-BGTVT về việc công bố...
24/05/2021
CHUỖI HỘI THẢO ĐẶC SẮC
Chuỗi chương trình hội thảo năm nay hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều cơ hội để...
24/05/2021
CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN – WEBINAR
MTA Vietnam được xem là một nền tảng uy tín dành cho ngành sản xuất- chế...
21/05/2021
KẾT NỐI GIAO THƯƠNG – ONLINE BUSINESS MATCHING
Hình thức kết nối giao thương trực tuyến – Online business meeting ngày càng...

Subscribe to Our eNewsletters

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN