INMEX Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

LÝ DO TRƯNG BÀY

Khám phá 04 lý do đến với triển lãm INMEX Vietnam

1

TRƯNG BÀY SẢN PHẨM MỚI NHẤT
Tại INMEX Vietnam, nơi trưng bày lý tưởng của các sản phẩm mới với công nghệ tân tiến nhất, doanh nghiệp của quý vị sẽ được sánh vai với các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hàng hải.

2

KẾT NỐI VÀ KIẾN TẠO NGUỒN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG
Dù bạn là đơn vị sản xuất hay nhà phân phối, triển lãm INMEX hứa hẹn sẽ đem lại cho bạn cơ hội kết nối giao thương với khách hàng mục tiêu và đối tác tiềm năng đến từ khắp các tỉnh thành Việt Nam cũng như quốc tế, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau của ngành, và quan trọng là họ cũng đang tìm kiếm nhà cung cấp và đối tác chất lượng đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

3

TĂNG CƯỜNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
INMEX được thiết kế để đem lại cho các đơn vị trưng bày cơ hội và điều kiện tốt nhất để giới thiệu các sản phẩm của họ một cách sinh động và hiệu quả, giúp tăng cường nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp tại một trong những triển lãm hàng đầu ngành hàng hải.

4

CHIA SẺ TỪ CÁC LÃNH ĐẠO
INMEX Vietnam thu hút sự tham gia trưng bày từ các công ty uy tín trong ngành hàng hải, khách tham quan cũng có cơ hội để tiếp cận và lắng nghe những chia sẻ đắt giá từ các nhà lãnh đạo hàng đầu trong ngành, từ đó tích lũy những bài học kinh nghiệm cho bản thân và công ty.

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM

Số liệu tính đến ngày 01.01.2023

20+

Đơn Vị Trưng Bày & Tài Trợ

20+

Diễn Giả Trong & Ngoài Nước

500+

Khách Mua Hàng Chuyên Ngành

KHÁM PHÁ

CẢM NGHĨ TỪ ĐƠN VỊ TRƯNG BÀY

Lắng nghe những phản hồi quý giá từ các đơn vị trưng bày của chúng tôi.

Subscribe to Our eNewsletters

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN