INMEX Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Danh Mục Trưng Bày

Cáp dẫnNhà cung cấp nội địaDịch vụ sản xuất thép
Hệ thống & thiết bị xếp dỡ hàng hóaPhần mềm công nghệ thông tinNhà cung cấp thiết bị chế biến & đóng gói
Tổ chức phân cấp tàuDịch vụ cung ứng và hậu cần hàng hảiHệ thống lạnh
Chống xối mònThiết bị và kỹ thuật hàng hảiCông nghệ viễn dương
Thu thập, lưu trữ và truyền dữ liệuDịch vụ & tổ chức Hàng hảiSản xuất dây thừng
Sản phẩm khử carbonCông nghệ & đổi mới Hàng hảiBán tiềm thủy
Dịch vụ khảo sát vùng nước sâuCông nghệ & thiết bị cắt kim loạiĐóng, sửa chữa & bảo dưỡng tàu
Thiết bị lặnCông nghệ & thiết bị định hình kim loạiKiểm tra tàu
Điện tử & Kỹ thuật điệnDụng cụ giám sát và điều khiểnVận hành và quản lý tàu
Bảo vệ môi trường & kiểm soát ô nhiễmKiến trúc sư, nhà thiết kế và cố vấn hải quânthiết bị vận hàng tàu
Thiết bị cứu hộ, an ninhHệ thống định vị và liên lạcĐăng ký tàu
Thiết bị vận tảiHệ thống & dịnh vụ ngoài khơiPhụ tùng & thiết bị tàu
Phụ kiện & lưu trữThiết bị & công nghệ điện gió ngoài khơiThiết kế và công nghệ dưới nước
Cung cấp nhiên liệu & dầu bôi trơnHệ thống vận tải dầu khíCông nghệ & thiết bị hàn
Tàu nâng hạng nặngSơn phủThiết bị vận hành và bảo trì tuabin gió
Share this post

eBrochure

Subscribe to Our eNewsletters

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN